BM IKLIM LIDERLERINE SIVIL IKLIM ZIRVESI YORUMU

Sivil Iklim Zirvesi

Sivil Iklim Zirvesi (SIZ) kurucular? New York’taki iklim zirvesini degerlendirdi:

24 Eylul 2014 tarihli SIZ bas?n ac?klamas?:

BM Iklim Zirvesi’deki yeni taahhutler umut verdi ama Erdogan’?n konusmas? beklentilerden uzakt?.
Sivil Iklim Zirvesi kurucular?, BM Iklim Zirvesi’ni ve Turkiye’nin ac?klamas?n? degerlendirdi.

23 Eylul 2014 tarihinde Birlesmis Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un davetiyle duzenlenen Iklim Zirvesi’nde Turkiye’nin goruslerini Cumhurbaskan? Recep Tayyip Erdogan ac?klad?. New York’ta gerceklesen zirveyi ve Turkiye’nin zirvede yapt?g? ac?klamay?, Sivil Iklim Zirvesi (SIZ) kurucular?ndan Dr. Nuran Talu, Onder Algedik ve Ozgur Gurbuz degerlendirdi.

Kuresel Denge Dernegi Baskan? Dr. Nuran Talu, bir y?l sonra Paris’te yap?lacak 21. Taraflar Toplant?s?’nda (COP21) Kyoto’nun yerini alacak yeni ve guclu bir anlasma c?kmas? icin onumuzde uzun bir yol oldugunu ama umutsuz olmad?g?m?z? soyledi. “New York’ta bos koltuklara konusan liderler Paris’te insanl?g?n gelecegini kurtaracak, yasal baglay?c?l?g? olan kuresel yeni bir anlasma icin siyasi irade iddias?n? sergilemekten uzak” diyen Talu, “Bence bu konu art?k hakl? gerekcelerle sokaga c?kan insanlar?n taleplerine kulak vererek cozulur. Cunku onlar, iklim siyasetinin gercekte nas?l yap?lacag?n? yeterince biliyor ve hayk?r?yor” ac?klamas?n? yapt?. Cumhurbaskan? Recep Tayyip Erdogan’?n “iklim muzakere surecinde samimi olmal?y?z” sozunu samimi bulmad?g?n? belirten Talu, “Turkiye’deki liderlere, ekosistemin, dogal peyzaj?n ve ormanlar?n korunmas?n?n iklim degisikliginin etkilerine uyum kapasitesinin artt?racag?n? birileri anlatmal?. Istanbul’daki 3. havaalan? icin kesilen 2 milyon agac?n iklim degisikligini korukledigini art?k ogrenmeli ve bu gibi projelerden vazgecmeliyiz” uyar?s?n? yapt?.

Iklim ve Enerji Dan?sman? Onder Algedik ise Cumhurbaskan? Erdogan’?n konusmas? neticesinde Turkiye’nin pozisyonun bir kez daha anlas?ld?g?n? belirtti. Algedik, “Cumhurbaskan?’n?n sozleri Turkiye seragaz? emisyonlar?n? yuzde 21 oran?nda azaltt? seklinde yorumland?. Oncelikle Turkiye’nin, 1990-2012 y?llar? aras?nda emisyonlar?n? azaltmad?g?n? aksine yuzde 133,4 oran?nda artt?rd?g?n? belirtelim. Bahsedilen, art?stan indirimdir. Turkiye, daha da fazla artt?rabilirdik ama yuzde 133’te kald?k diyor asl?nda. Benzer bir sorun karbon yogunlugunun yar? yar?ya azalt?ld?g? soyleminde de var. Butun bunlar?n birlestigi mesele ise ulkelerin taahhutlerini ortaya koyduklar? bir ortamda Turkiye’nin hicbir emisyon azalt?m taahhudunde bulunmamas?, iklim degisikligini durdurmak icin kaynak ay?rmamas?. Bunlar Zirve’nin amac?yla celisti. Erdogan’?n konusmas?n?n alk?slanmamas? da bu celiskinin sonucuydu” dedi.

Zirve’den gelen olumlu haberleri onemli ama yeterli bulmayan Ozgur Gurbuz, “Iklim degisikligiyle mucadele icin Fransa gibi ulkelerin mali destegi artt?rmas?, Avrupa Birligi’nin 2030’a kadar seragaz? emisyonlar?n? 1990’a gore yuzde 40 azaltacag?n? taahhut etmesi, ormans?zlast?rman?n 2030’a kadar durdurulacag?na dair imzalanan deklarasyon, Paris icin bir umut ?s?g? ama yeterli degil” diyor. “Kuresel iklim degisikliginin etkisini, artan ve siddetlenen iklim olaylar?yla her gecen gun daha fazla goruyoruz, Turkiye’de kurakl?k, seller ve f?rt?nalar her gecen gun siddetleniyor” diyen Gurbuz, “Boyle bir durumda Turkiye’nin art?k ortaya c?k?p olculebilir ve mutlak bir azalt?m hedefi ortaya koymas? gerekir. Bunu sadece gezegen icin degil kendi icin de yapmak zorunda. Cumhurbaskan?’n?n yapt?g? konusma hedef icermiyor, durum belirtiyor. Ayn? cumleleri y?llard?r duyuyoruz. Cumleler degismiyor ama Turkiye’de iklim degisiyor, verilen kay?plar?n say?s? art?yor. Turkiye petrol, dogalgaz ve komure bag?ml?l?g?n? azalt?rsa hem ekonomik c?kar elde edecek hem de iklim degisikligini onleyecek ama bu f?rsat? gormemekte direniyoruz” seklinde konustu.

Sivil Iklim Zirvesi: Kuresel Denge Dernegi ve Tuvik-Der taraf?ndan baslat?lan bir sivil toplum girisimidir. Ilk zirve Kas?m 2013’de 50’ye yak?n orgutun kat?l?m? ile Ankara’da duzenlemistir. Daha fazla detay icin: www.iklimzirvesi.org

В 

http://ozgurgurbuz.blogspot.com.tr/2014/09/siz-kurucular-new-yorktaki-iklim.html

В 

В 

You must watch this video: Essay Format

.

Comments are Closed