KİTAPLAR

 

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİYASETİ KİTABI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

12347944_1229481153744971_8755639490192643724_n

Aralık 2015′de Paris’de yapılan İklim Zirvesine paralel günlerde yayınlanan “Türkiye’de İklim Değişikliği Siyaseti” kitabı hedef kitlesi olan siyasetçiler ve toplumun tüm kesimi tarafından büyük ilgi görüyor.

 

 

Devamını okumak için tıklayınız !!!

TÜRKİYE’DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİYASETİ

12188933_1207529559273464_908065130257936027_n

Çanlar Kimin İçin Çalıyor?

 

Küresel iklim değişikliği artık dünyanın öncelikli gündemi. Yerkürenin iklimi hızla değişiyor. Sıcaklıklar artıyor, buzullar eriyor, ani seller, şiddetli fırtınalar meydana geliyor, hortumlar çıkıyor, deniz seviyesi yükseliyor. Aşırı iklim olayları son yıllarda adeta birbirini tetikliyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilim dünyasının yıllardır ürettiği senaryolar … Devamını okumak için tıklayınız !!!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE SİYASİ BİR MESELEDİR

Türkiye hala iklim değişikliği yüzünden  başına geleceklerden habersiz. Siyasiler bu konuyu yurttaşın bir sorunu olarak görmüyor ya da görmek istemiyor. Oysa, küresel gündemin en önemli meselesi bu. 

 

Bu kitap Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele etmek isteyen yerel ya da ulusal her siyasetçiye yol göstermek için yazıldı.  

12188933_1207529559273464_908065130257936027_n

Devamını okumak için tıklayınız !!!

YEREL Y?NET?MLERDE AB ?EVREC?L??? – UYUM SORUNLARI

urun_15597

“Gelinen noktada, AB”nin ?evre politikalar?na ?lke ?ap?nda uyumun uzun ve k?lfetli bir yol oldu?u g?r?lm??t?r. Ankara”dan yaz?lan ?evre yasalar?n?n ve AB taraf?ndan dikte edilen y?nlendirmelerin yerel ?evre y?netimi i?leyi?inde sorgulanmadan kabul edilmesi, yerel y?netimleri daha ?imdiden sanc?l? bir s?rece sokmu?tur. Y?netsel, teknik ve finansal a??lardan oldu?u kadar demokratik a??l?mlar y?n?nden Devamını okumak için tıklayınız !!!

AVRUPA B?RL??? UYUM S?REC?NDE T?RK?YE’DE ?EVRE POL?T?KALARI

abNuran Talu, kitab?na “…, T?rkiye”nin kat?l?m s?recinde en ?ok zorlanaca?? konunun “?evre” oldu?u g?r?lmektedir.” a??klamas?yla ba?l?yor, T?rkiye”nin; bu zorluklar?n fark?nda olarak ve AB”yi “kolayla?t?r?c?” bir rolde g?rerek, ?evre ile ilgili ko?ullar?n? ?yelik ?abalar?ndan ba??ms?z bir ?ekilde iyile?tirmesinin ?nemini vurguluyor. Talu, ?evre alan?nda sadece AB de?il, uluslararas? d?zeyde ?e?itli kurulu?larla farkl? … Devamını okumak için tıklayınız !!!