MAKALELER

 

YEREL Y?NET?MLER VE ?EVRE

img136S?rd?r?lebilir Kentsel Geli?me Stratejisi (KENTGES) haz?rl?klar? ?ve 2009 Kentle?me ?uras? ?al??malar? ?er?evesinde Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? dan??man? olarak g?rev yapan Nuran Talu’nun ilgili raporlar?na a?a??daki dosyalardan ula?abilirsiniz.

buy college essays

KENTGES_Uluslararas? (AB) Sorumluluk Alanlar?_

NT KENTGES_Uluslararas? (AB)_?rnekler_NT

Kentsel ?evre Y?netim Plan?_Aarhus ?rne?i

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;MBT Shoes Outlet Store
discount mulberry bags Devamını okumak için tıklayınız !!!

“S?V?L TOPLUM” DERG?S? – S?RD?R?LEB?L?R KALKINMA VE T?RK?YE’N?N ?EVRE POL?T?KALARI

D???nce ve Ara?t?rma Dergisi Sivil Toplum - S?rd?r?lebilir Kalk?nma ve T?rkiye'nin ?evre Politikalar?Nuran Talu’nun d???nce ve ara?t?rma yay?n? olan “Sivil Toplum” Dergisinin 05/20 say?s?nda yer alan ?S?rd?r?lebilir Kalk?nma ve T?rkiye?nin ?evre Politikalar?? ba?l?kl? makalesine a?a??daki linkten ula?abilirsiniz.

best professional resume writers

S?rd?r?lebilir Kalk?nma ve T?rkiye?nin ?evre Politikalar?

TBMM?N?N ?EVRE POL?T?KALARINDAK? ROL?: TBMM ?EVRE KOM?SYONUNUN ??LEV?

kapakTBMM?nin ?evre Politikalar?ndaki Rol?:

anti-virus software mac

TBMM ?evre Komisyonunun ??levi
Nuran Talu

?evre anlay???n?n bir politika ve y?netim mant??? ile g?ndemde oldu?u g?n?m?zde istenilen d?zeydeki hedeflere ula??lmas?, toplumun t?m kesimlerinin ?evre politikalar?n?n ?retilmesi i?in bir arada d???nmeleri, davranmalar? ve bu alanda etkin ve s?rekli ?bir i?birli?i ortam? yaratmalar? ile … Devamını okumak için tıklayınız !!!

T?RK?YE’DE AB ?EVRE UYUMU – FIRSATLAR,TEHD?TLER

Odt?l?ler B?lteni - T?rkiye?de AB ?evre Uyumu ? F?rsatlar, TehditlerODT? Mezunlar? Derne?i taraf?ndan yay?nlanan?odt?l?ler b?lteni?nin May?s 2005,141.say?s?ndaki ?T?rkiye?de AB ?evre Uyumu?F?rsatlar, Tehditler?ba?l?kl? makalesine a?a??daki linkten ula?abilirsiniz.

antivirus software reviews

T?rkiye?de AB ?evre Uyumu ? F?rsatlar,Tehditler – odt?l?ler b?lteni

?EVREN?N YER?NDEN Y?NET?M?

REC - YE??L UFUKLAR?B?lgesel ?evre Merkezi (Regional Environment Center- REC) ?T?rkiye taraf?ndan yay?nlanan “Ye?il Ufuklar” dergisinin Nisan 2005 say?s?ndaki “?evre’nin yerinden y?netimi” ba?l?kl? yaz?ma a?a??daki linkten ula?abilirsiniz.

adobe acrobat x pro download

?evrenin Yerinden Y?netimi