SUNUMLAR

 

DOĞA İÇİN ŞEFFAF, YAPICI VE SAMİMİ DAVET

tabiatkanunuTabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı  TBMM Genel Kurulu Gündemi’nde ön sıralardadır.  Tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda, Türkiye’nin tüm doğal yaşama alanlarının kaybedileceği endişelerini dile getirmek ve somut değişiklik önerilerini paylaşmak üzere 13 Mart 2013 tarihinde, 113 sivil toplum bileşeninden oluşan “Tabiat Kanunu İzleme Girişimi”, Yasama ve Yürütmenin üst … Devamını okumak için tıklayınız !!!

?KL?M S?YASET? VE KADIN

cialis no prescription

a href=”http://nurantalu.com/wp-content/uploads/iklim-ve-kad?n.jpg”>iklim ve kad?nTMMOB ?ehir Planc?lar? Odas? Kad?n Komisyonu’nda 12 Ocak 2013 tarihinde Nuran Talu taraf?ndan yap?lan “?klim Siyaseti ve Kad?n” konulu sunum i?in a?a??daki ppt linkine t?klay?n?z.??KL?M S?YASET? ve KADIN_?POK_NT_12 Ocak 2013</a

?KL?M DE????YOR, S?V?L TOPLUM TARTI?IYOR

 

?klim De?i?iyor, Sivil Toplum Tart???yor

 

GEF/SGP (Global ?evre Fonu/K???k Hibeler Program?) ve Do?a Koruma Merkezi taraf?ndan d?zenlenen, sivil toplum kurulu?lar?n?n T?rkiye’de iklim de?i?ikli?i ile m?cadele ?al??malar?n?n ele al?nd??? toplant?da Nuran Talu’nun “Tart??ma Belgesi” olarak sundu?u ppt dosyas?na a?a??daki linkten ula?abilirsiniz.

at home jobs for moms

?D_DKM_SGP_NTalu_2 Kas?m 2012

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;michael kors uk Devamını okumak için tıklayınız !!!

YE??L ?? – S?RD?R?LEB?L?R ?? BULU?MASI (Green Business – Sustainable Business)

YE??L ?? KONFERANSINuran Talu, S?rd?r?lebilirlik Akademisi taraf?ndan 18 – 19 Ekim 2012 tarihlerinde d?zenlenen Ye?il ?? Konferans?n?n “Rio+20′nin T?rkiye’ye Yans?malar?” ba?l?kl? A??l?? Oturumu’nda Ri0 1992′den bu yana T?rkiye’nin ?al??malar?n? yorumlam??t?r.

working from home jobs

Ye?il ?? Konferans? – Ekim 2012

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;Prada Borse Italia
prada portafoglio
mulberry bags uk
prada portafoglioDevamını okumak için tıklayınız !!!

NURAN TALU BERL?N’DE “YE??L ?EMBER DERNE??”N?N ETK?NL?KLER?NE KATILDI

Gelecek, Geri D?n???mle Gelecek

 

Nuran Talu?nun, Almanya orijinli ?Ye?il ?ember Derne?i?nin d?zenledi?i 4. T?rk ?evre G?n??ndeki ?Gelecek,Geri D?n???mle Gelecek? ba?l?kl? ppt sunumu a?a??daki linkten ula?abilirsiniz. Program 12 Haziran 2009?da Berlin?de ger?ekle?mi?tir.

writing term papers

Berlin_?evre_NT_Haz 2010