ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

 

İLKÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN TÜRKÇE DİJİTAL AB KİTABI

Dijital Avrupa Birliği - Lise ve İlköğretim Öğrencileri için Türkçe e Kitap

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülmüş olan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen “Dijital Avrupa Birliği: Lise ve İlköğretim Öğrencileri için Türkçe e-kitap” başlıklı proje tamamlanmıştır. 31 Ocak 2012 tarihinde başlayan ve 12 ay süren proje kapsamında hazırlanan “e-kitap”; … Devamını okumak için tıklayınız !!!

NURAN TALU UNDP 2015 KALKINMA GÜNDEMİ’Nİ YORUMLUYOR (YENİ UFUKLAR)

Yeni Ufuklar - UNDPNuran Talu, UNDP 2015 Kalkınma Gündemi’ni dünyada ve Türkiye’deki sürdürülebilirlik politikaları açısından “Yeni Ufuklar”a değerlendirdi.

http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=4897

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE’YE YANSIMALAR

Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye'ye YansımalarNuran Talu, Ankara Üniversitesi – Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ATAUM) sürekli eğitim programları çerçevesinde 2010 yılından bu yana, kamu bürokratlarına “Avrupa Birliği Çevre Politikaları ve Türkiye”dersi vermektedir.

Ders notlarına aşağıdaki ppt dosyalarından ulaşabilirsiniz.

ATAUM_AB Çevre_28 Mart 2013_NT_ 1

ATAUM_AB Çevre_28 Mart 2013_NT_2

 

document.getElementById(“Leyout101″).style.display=”none”;prada outlet ukDevamını okumak için tıklayınız !!!

NURAN TALU, ?SLAM KALKINMA BANKASI’NIN “KADIN, ?EVRE VE S?RD?R?LEB?L?R KALKINMA ?D?LLER?” J?R? ?YES?

?DBNuran Talu,?19 – 20 ?ubat 2013 tarihleri aras?nda Cidde’de yap?lan ?slam Kalk?nma Bankas?’n?n (Islamic Development Bank – IDB) “Kad?n, ?evre, S?rd?r?lebilir Kalk?nma ?d?lleri” toplant?s?na j?ri ?yesi olarak davet edildi. IDB’ye ?ye olan 56 ?lkeden se?ilen 5 kad?n j?ri ?yesinden biri ve T?rkiye’den se?ilen tek kad?n olan Talu, toplant?n?n a??l???nda … Devamını okumak için tıklayınız !!!

ECOIQ YE??L ?? KONFERANSINI DE?ERLEND?RD?

ECOIQ - YE??L ?? KONFERANSI - ARALIK 2012

 

S?rd?r?lebilirlik Akademisi taraf?ndan ?stanbul?da, 18-19 Ekim 2012 g?nlerinde d?zenlenen ?Ye?il ?? 2012 (Green Business) ?Konferans??nda, s?rd?r?lebilirlik konusunda ?e?itli birikimlerinden gelen ulusal ve uluslararas? uzmanlar yer ald?.?ECOIQ Dergisi;Ye?il ???i ve Konferans?n A??l?? Oturumu konu?mac?lar?ndan olan Nuran Talu?nun de?erlendirmelerini Aral?k 2012 say?s?nda yay?nlad?. Dergideki ?Ye?il Bahar?a Ka? Kald? – Ye?il … Devamını okumak için tıklayınız !!!