DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 37. KOLOKYUM – 7 KASIM 2013

8 Kasım 2013 Dünya Şehircilik Günü - İzmir

TMMOB ŞPO  Dünya Şehircilik Günü 37. Kolokyumu6- 8 Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Birçok değerli meslektaşım gibi ben de konuşmacıydım. “Kent Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Oturumu’nda “Kentlerin Yönetiminde Yaşam Kalitesi ve Kadın” konuştum.

Sunuşuma aşağıdaki pdf dosyasından ulaşabilirsiniz.

Nuran Talu_TMMOB ŞPO 37 Kolokyum__İzmir_7 Kasım 2013

Comments are Closed